POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI ESPORT1.SI

POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI ESPORT1.SI

STORITVE

Esport1.si Slovenija (v nadaljevanju: Spletna stran) je neodvisna spletna stran z novicami namenjena izključno elektronskim športom, ki zagotavlja dostop do storitev (v nadaljevanju: „Storitve”), s katerimi upravlja Esport1 CEE Kft. (v naprej: „Esport1”).

 

Z uporabo te spletne strani se strinjate z naslednjimi pogoji.

 

Podatki upravljavca Spletne strani Esport1:

 • Ime: Esport1 CEE Kft.
 • Sedež podjetja: 1054 Budapest, Hold utca 21. II. em. 4., Magyarország
 • Registrska številka podjetja: 01-09-376381
 • Davčna številka: 28841126-2-41
 • Ime banke: OTP Bank Nyrt.
 • Številka bančnega računa: 11709002-25972029-00000000
 • Spletna pošta: esport1cee@gmail.com

Podatki o upravitelju shranjevanja:

 • Ime: [Trendency Online Zrt.]
 • Sedež podjetja: [1092 Budapest, Knézich u. 12.]
 • Spletna pošta: [info@trendency.hu]

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

Uporaba Spletne strani je izključno na lastno odgovornost.

Prepovedano je spreminjati podobo in delovanje Spletne strani in z njo povezanih drugih spletnih stran, z izjemo temu namenjenih nastavitev. Takšno ravnanje lahko povzroči izključitev in privede do pravnih posledic.

 

Esport1 ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki nastane kot posledica delovanja Spletne strani, ki je drugačna od pričakovane, sprememb in izpada Spletne strani. Če s kršitvijo pogojev uporabe povzročite škodo Esport1 ali drugim osebam, ste dolžni nastalo škodo v celoti povrniti, vključno s posredno in neposredno škodo.

 

Z uporabo Spletne strani se strinjate z naslednjimi pogoji:

 

Uporaba

 

Vsebine in storitve, ki jih nudi Spletna stran, lahko uporabljate le v skladu z navedenimi Pogoji uporabe. Če vsebine in storitve, ki jih nudi Spletna stran, uporabljate v nasprotju s Pogoji uporabe ali protizakonito, si Esport1 pridržuje pravno pravico do ukinitve vašega dostop, izbrisa vaše razpoložljive in dostopne vsebine brez predhodnega opozorila in do sprejetja vseh nadaljnjih pravnih ukrepov za povrnitev celotne škode, ki jih povzročite Esport1 in drugim tretjim osebam.

 

Na Spletni strani in družbenih medijih Esport1 je prepovedana uporaba nespoštljivih ali žaljivih izrazov, prav tako so prepovedane grobe, sovražne ali diskriminatorne izjave, izjave pornografske, rasistične in ksenofobične narave, sovražni govor in izjave, ki spodbujajo k nasilju in neredu.

 

Intelektualna lastnina

 

Vse objave in vsebina na Spletni strani so intelektualna lastnina Esport1 (oziroma oseb, ki so v pravnem razmerju z Esport1), ki je zaščitena z avtorskimi pravicami, civilnim pravom in pravicami industrijske lastnine. Uporaba objav, vsebin, storitev in vsega drugega na Spletni strani oziroma uporaba le-teh v druge namene je brez pisnega dovoljenja Esport1 prepovedana. Vsebine, ki so objavljene na Spletni strani (vključno s slikami, besedili, zvočnimi in video posnetki, programi, ipd.) in podoba Spletne strani oziroma vse podrobnosti povezane z njo lahko v druge namene uporabite izključno s predhodnim, izrecnim in pisnim dovoljenjem Esport1 ali lastnikov te vsebine.

 

Vsebina spletne strani je intelektualna lastnina Esport1 oziroma drugih osebi (npr. tiskovne agencije) in uporaba vsebine krši pravice Esport1 oziroma drugih oseb (npr. posamezniki, ki nastopajo na posnetkih).

 

Esport1 si pridržuje vse pravice v povezavi z vsemi tehničnimi in drugimi načini kopiranja ali distribucije vseh delov Spletne strani. Vsebina in zasnova Spletne strani in njenih podstrani sta zaščiteni s slovensko in madžarsko zakonodajo.

 

Brez predhodnega pisnega dovoljenja Esport1 je prepovedana obdelava, trženje, zrcaljenje in prenos celote Spletne strani ali njenih delov (besedila, grafične podobe, fotografije, avdiovizualnih vsebin, podatkovnih struktur, strukture, postopkov, novic, oglasov ipd.).

 

Informacije Spletne strani je mogoče pridobiti le z neposrednim sklicevanjem na Spletno stran pod pogojem, da prejemnik:

 

 • ne spremeni izvirne informacije,
 • pri svojem obvestilu, objavi ali sporočilu navede vsako neposredno sklicevanje na Spletno stran.

 

Esport1 si prizadeva zagotavljati točne in verodostojne informacije, a ne prevzema odgovornosti za morebitne škode, ki nastanejo kot posledica morebitnih netočnih podatkov.

 

Domena https://esport1.si, ime Esport1, na Spletni strani dosegljive avdiovizualne in ostale vsebine, besedila, slike ipd. na Spletni strani in logotipi ter blagovne znamke na Spletni strani so zaščiteni s pravno in avtorsko zaščito. Z izjemo uporabe, ki jo dovoljuje zakon, je njihova uporaba prepovedana.

 

Celota Spletne strani, grafični elementi, besedila in tehnične rešitve ter avtorji njenih storitev so zaščiteni z avtorskimi pravom in drugim pravom, ki se navezuje na intelektualno lastnino. Esport1 je pooblaščen in izključen imetnik in upravitelj vseh vsebin, ki so prikazane na Spletni strani ali dosegljive preko storitev na Spletni strani: vseh avtorskih del in intelektualnih lastnin (vključno z vsemi grafičnimi podobami in ostalimi materiali, zvočnimi in/ali slikovnimi zapisi, ureditvijo in oblikovanjem Spletne strani, uporabljeno programsko opremo in drugimi rešitvami ter izvajanjem). V skladu z zgoraj zapisanim je celotna vsebina Spletne strani pravno zaščitena in kakršna koli uporaba je mogoča izključno le z dovoljenjem Esport1.

 

Shranjevanje in natis vsebine Spletne strani in njenih posameznih delov na fizične in druge podatkovne medije je dovoljeno le ob predhodnem pisnem soglasju Esport1.

 

Esport1 si pridržuje vse pravice za vse elemente svojih storitev, zlasti za imena uporabljanih domen in njihovih poddomen, za druga imena domen in njihovih poddomen v obsegu Esport1 in oglasnih površin na internetu. Vse dejavnosti, katerih cilj je naštevanje, organiziranje, arhiviranje, vdiranje (hack) in dešifriranje izvorne kode podatkovnih baz Esport1, razen če za to Esport1 izda posebno pisno soglasje.

 

Prepovedano je spreminjati, prenašati, vnašati nove podatke v ali prepisovati obstoječe podatke v podatkovni bazi Esport1 tako, da bi obšli vmesnike ali iskalnik, ki jih zagotavlja Esport1.

 

Nedovoljena uporaba ima lahko kazenske in civilnopravne posledice. Esport1 lahko tudi zahteva prenehanje kršitve pravic in odškodnino za škodo v celoti.

 

Izključitev odgovornosti ESPORT1

 

Esport1 ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki je nastala kot posledica začasne nedostopnosti Spletne strani, drugih napak, zapisov na njej, zatipkov, ali začasne nedosegljivosti Spletne strani oziroma kot posledica uporabe in posredovanja informacij, ki se nahajajo na spletni strani in ni odgovoren za nobeno škodo, ki je nastala tekom uporabe Spletne strani.

 

Takisto ne prevzema Esport1 odgovornosti za kakršno koli škodo, ki je nastala kot posledica namernega ali malomarnega obiskovalčevega/uporabnikovega ravnanja s podatki, z njihovo vednostjo ali brez nje.

 

Esport1 bo storil vse, da zagotovi točnost gradiv na Spletni strani, a ne prevzema odgovornosti morebitno posredno ali neposredno škodo (npr. okvara računalnika), ki nastane zaradi netočnih informacij, motenj, nedosegljivosti strani ali katerih drugih dogodkov. Uporabniki uporabljajo vsa gradiva na Spletni strani izključno na lastno odgovornost. Vsebina Spletne strani je zgolj informativne narave, zato Esport1 ne prevzema nobene odgovornosti za točnost, verodostojnost in resničnost informacij, ki so dosegljive na vsebinah Spletne strani. Esport1 ne prevzema nobene odgovornosti za lastno ali zunanjo vsebino na Spletni strani, za njihovo pravilnost, spremembe in morebitne napake v povezavah.

 

Spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest. Esport1 nima nadzora nad spletnimi mesti tretjih oseb in ne prevzema odgovornosti zanje, njihovo vsebino, točnost ali delovanje. Prosimo vas, da skrbno preberete informacije o pravnem varstvu in varstvu podatkov, ki so na voljo na drugih obiskanih spletnih straneh.

 

Upoštevajte, da je splet odprta in nezaščitena mreža in, da čeprav izvedemo vse potrebne korake za varnost IT, ne moremo zagotoviti varnosti omrežja zaradi razlogov zunaj našega nadzora.

 

VSEBINE, KI JIH NALOŽIJO UPORABNIKI

 

Če naložite kakršno koli vsebino na Spletno stran, z nalaganjem izjavljate, da

 

 • ste edini in izključni avtor in imetnik naložene vsebine na Spletno stran, oziroma
 • ste prejeli vsa potrebna dovoljenja za nalaganje dotične vsebine na Spletno stran s strani imetnika pravic vsebine (npr. oseb, ki so vključene ali prepoznavne na posnetkih, ipd.).

 

Z nalaganjem kakršne koli vsebine na Spletno stran sprejmete, da (i) bo naložena vsebina javno dostopna, (ii) soglašate, da se bo uporabljala brezplačno in brez časovne omejitve in zanjo dajete Esport1 pravico do uporabe po celem svetu in (iii) sprejmete, da – z obzirom na značilnosti interneta – Esport1 ne more preprečiti morebitne nezakonite uporabe vsebine.

 

DRUGE DOLOČBE

 

Pridržujemo si pravico do spremembe teh Pogojev uporabe. O morebitnih spremembah vas bomo obvestili na Spletni strani.

 

Za te Pogoje uporabe veljajo predpisi in določbe madžarskega prava.

 

Spletna stran je izključno namenjena slovenskim uporabnikom. Esport1 ne prevzema odgovornosti, če so vsebine in informacije na Spletni strani ustrezne, adekvatne ali dostopne za uporabnike izven Slovenije.