Slovenija med prvimi v Evropi sprejeta v nacionalni olimpijski komite

Slovenija med prvimi v Evropi sprejeta v nacionalni olimpijski komite

Goran Kužet | 10/02/2023 14:10
  • Kopirano v odložišče

Slovenija med prvimi v Evropi sprejeta v nacionalni olimpijski komite

V našem uredništvu smo izjemno veseli, da smo lahko prvi, ki smo zastavili vprašanja tako OKS-u kot EŠZS-ju glede narave njunega sodelovanja in kaj to pomeni za igralce in gledalce v Sloveniji. Za vse, ki vas mede kratica OKS, naj povem, da je to okrajšava za Olimpijski komite Slovenije.

Olimpijski komite Slovenije je bil ustanovljen 15. oktobra 1991, prva samostojna udeležba na zimskih olimpijskih igrah je bila v Albertvillu v Franciji. Olimpijski komite Slovenije (kratica: OKS) skrbi za udeležbo slovenskih športnikov na olimpijskih igrah, Sredozemskih igrah, Olimpijskem festivalu evropske mladine, Mladinskih igrah Alpe-Jadran ter Mladinskih igrah treh dežel. Od decembra 2022 je predsednik Franjo Bobinac.

Za profesionalnega e-športnika je treba veliko trenirati, tako kot pri klasičnih športih. Vsi e-športi zahtevajo predanost, koncentracijo, natančnost in izvedbo, ki temeljijo na resničnih spretnostih in le malo prepuščajo naključju. Brez več tisoč ur izkušenj v igrah ne morete postati profesionalni igralec. Enostavno dejstvo, da je na milijone aktivnih igralcev v različnih igrah, je gonilni dejavnik, zakaj je nekdo, ki je včasih le milisekunde hitrejši, prvak, medtem ko so malce počasnejši povsem neznani v svetu e-športa.

Enostavno lahko potegnemo iz vsega skupaj analogijo, da če so lahko pikado, biljard in šah klasificirani kot športi je zagotovo e-šport le veja športa in bi kot tak moral biti priznan. To pomeni, da bi vsi vrhunski e-športniki bili obravnavani kot športniki in imeli vse bonitete, ter primerno okolje za razvoj ter finančno podpodoro državnih institucij. To je zagotovo ena od glavnih nalog EŠZS-ja, ki si je pot dodobra tlakoval s sprejetjem v OKS.

Pa si preberimo kaj so o EŠZS povedali pri OKS-u.

''Izjemno smo veseli, da je junija lani e-športna zveza Slovenije postala članica Olimpijskega komiteja Slovenije.

Pri sprejemanju e-športne zveze Slovenije v članstvo Olimpijskega komiteja Slovenije smo najprej sledili generalnim usmeritvam Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki e-šport podpira in ga tudi že poskusno uvršča v tekmovalne programe športnih dogodkov pod njihovim okriljem. Poleg tega pa je e-športna zveza Slovenije uradno registrirana kot športno društvo po Zakonu o društvih in s tem izpolnjuje osnovni pogoj za sprejem v članstvo Olimpijskega komiteja Slovenije, kar je soglasno potrdil tudi pristojni organ za sprejem novih članov, Skupščina Olimpijskega komiteja Slovenije.''

Kakšne koristi bodo od takšnega sodelovanja imeli igralci in gledalci e-športa v Sloveniji? Ali so v pripravi kakšni programi, namenjeni slovenskemu e-športnemu trgu?

''Gre za novo članico, ki ima zelo specifične in heterogene vsebine delovanja, zato bo vodstvo v skupnem dialogu s članico poiskalo interese in možnosti skupnega delovanja, ki pa morajo slediti olimpijski Agendi in Charterju MOKa, h katerima smo zavezani.''

Na nekaj naših vprašanj pa je odgovoril tudi predsednik E-športne zveze Slovenije, Gašper Bakač.

E-športna zveza Slovenije je bila ena prvih e-športnih zvez v Evropi, ki jih je priznal nacionalni olimpijski komite. Kam se uvrščamo na mednarodni sceni in kaj to pomeni za EŠZS?

Po podatkih IeSF-a (Mednarodne e-športne zveze), ki skrbno beleži, kdaj je katera članice priznana s strani NOK-a (Nacionalni olimpijki komite) ali ministrstva pristojnega za šport je bila E-športna zveza Slovenije četrta e-športna zveza v Evropi, ki je bila sprejeta v nacionalni olimpijski komite. Za EŠZS to pomeni, da je bilo s strani OKS-A prepoznano dobro delo, ki so ga opravili vsi vpleteni v projekt od začetka oziroma od ustanovitve. V Sloveniji se lahko tako pohvalimo, da na področju e-športa narekujemo trend na in da se druge organizacije lahko zgledujejo po nas. Prav tako pa to za EŠZS pomeni, da je upravičena do novih virov financiranja za izvajanje aktivnosti, kar se na koncu izrazi v dvigu kvalitete tekmovanj in višjih nagradnih skladih.

Kaj pa včlanitev EŠZS v OKS pomeni za e-športno skupnost?

Sprejem EŠZS v OKS pomeni prvi korak v smeri pravne ureditve e-športa v Sloveniji. EŠZS si bo še naprej prizadevala na pristojnem ministrstvu, da se e-šport pravno uredi, kot šport ali kot posebna kategorija e-športa. E-športniki bi bili v tem primeru izenačeni, ali vsaj podobno v obravnavani, kot športniki tradicionalnih športov, z določenimi ugodnostmi in obveznostmi. Prav tako pa za nas kot organizacijo in tudi vse e-športnike pomeni spoštovanje najvišjih etičnih in drugih tekmovalnih pravil, h katerim je zavezan OKS.

Iz odgovorov tako iz ene kakor iz druge strani, lahko razberemo optimizem. Tako lahko samo čakamo, kdaj se bodo stvari implementirale, ter tako izboljšale za slovenski in mednarodni e-šport.

Spremljajte nas na TikToku za zabavne in aktualne igričarske vsebine in z nami zgradite največjo slovensko gaming skupnost na Discordu!

  • Kopirano v odložišče